Cerkiew w Radrużu

Cerkiew pw. św. Mikołaja Cudotwórcy została wybudowana na lewym

 brzegu rzeki Radróżka w 1931. Świątynia ta posiada układ trójdzielny, z dużą ośmioboczna kopułą nad nawą główną. Wszystkie ściany tej konstrukcji kryte są gontem. Cer

kiew w dniu dzisiejszym jest wykorzystywana do celów religijnych przez Kościół rzymsko


We wnętrzu na uwagą zasługuje XVIII wieczny obraz Matki Bożej Śnieżnej.
katolicki.