Jasnogórska Rodzina Różańcowa

Obchody tysiąclecia chrztu Państwa Polskiego w 1966 r., będące okresem odnowy religijnej i moralnej narodu polskiego, stały się momentem przełomowym dla odnowy apostolstwa modlitwy różańcowej. Milenijne wołanie wielkiego Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego o odrodzenie sumienia narodu, o całkowite zawierzenie Maryi, o sięgnięcie po różaniec, jego apel: „Modlitwą różańcową powiążcie wszystkie Wasze serca, by stały się murem obronnym Kościoła Chrystusowego, pod opieką Zwycięskiej Pani Jasnogórskiej” (Statut JRR, I) – podjął o. Bronisław Matyszczyk, który, nawiązując do wiekowej tradycji sięgającej Bractwa Różańcowego z 1610 r., odrodził na Jasnej Górze nurt modlitwy różańcowej. Tak powstała Jasnogórska Rodzina Różańcowa (JRR) pod opieką Świętych Aniołów Stróżów. 26 sierpnia 1970 r. otrzymała ona błogosławieństwo pasterskie, a 5 sierpnia 1974 r.

Prymas Tysiąclecia prawnie ją ustanowił i zatwierdził. Od samego początku Jasnogórska Rodzina Różańcowa szerzy apostolat modlitwy różańcowej, kult Błogosławionej Bogarodzicy Maryi. Współpracując ściśle z hierarchią kościelną, realizuje zadania misyjne Kościoła, obejmuje modlitwą Ojca Świętego, cały Kościół, zabiega o odnowę życia religijno-społecznego i pokój w świecie. Członkowie JRR troszczą się o potrzeby bliźnich, szczególnie chorych, cierpiących, konających (Statut JRR, III, 4-6).

Wspólnoty Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej powstały niemal na całym świecie, w obu Amerykach, Australii, Europie. Ogromne znaczenie dla JRR miało to, iż w 1997 r. Ojciec Święty Jan Paweł II podpisał jej Statut. JRR włączyła się też w nurt odnowy modlitwy różańcowej, zapoczątkowany listem apostolskim Rosarium Virginis Mariae (16 października 2002) Jana Pawła II i Rokiem Różańca (październik 2002 – październik 2003). W ostatnich latach, już pod opieką nowego dyrektora – o. Bogumiła Schaba, JRR podjęła wiele cennych inicjatyw. Odpowiadając na współczesne moralne zagrożenia, rozpoczęła w 2004 r. Ogólnonarodową Krucjatę Modlitwy Różańca w intencji ocalenia Ojczyzny i Narodu Polskiego. Tego samego roku z JRR zrodziło się Arcybractwo Wieczystej Adoracji Jezusa Eucharystycznego